เดือดไม่พัก สาเหตุ สั่งปลด มิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 ออกประกาศเรื่อง ขอปลดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 ระบุว่า กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 มีความจำเป็นต้องปลด น.ส.ปิยธิดา เส็งหลวง มิสแกรนด์กำแพงเพชร ประจำปี 2023 ออกจากตำแหน่ง

เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กิจกรรม และเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชรกำหนด ซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 และให้คืนสายสะพายและมงกุฎให้กองฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือฉบับนี้

สั่งปลด มิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023

เรียบเรียง ทีมข่าวสยามนิวส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *